top of page
WhatsApp Image 2021-03-07 at 11.19.48 (1

הגר אור

רכזת מעורבות חברתית

מחלקת מעורבות חברתית היא המחלקה האחראית על קידום שיתופי פעולה בין־מחלקתיים בבצלאל ומחוצה לה.​

המחלקה תפעל הן באשכול החברתי, בו היא תלווה, תתמוך ותקדם קבוצות סטודנטיאליות בבצלאל, תקדם ותעודד פרוייקטים התנדבותיים ופרוייקטים המשלבים אוכלוסיות מוחלשות ומופלות, והן באשכול האמנותי והעיצובי בו היא תקים מפגשים בין־מחלקתיים בין אמנים.יות ומעצבים.ות בבצלאל, תיצור שיתופי פעולה בין תחומיים עם סטודנטים.ות יוצרים.ות אחרים.ות וכן תקדם ותפיק תערוכות אמנות במרחב העירוני.

מטרת המחלקה היא לעודד ולקדם שיתופי פעולה בין יוצרים.ות ואמנים.יות על מגוון הקשת האמנותית וללוות פרוייקטים חברתיים ויוזמות אחרות.

לכל שאלה, בעיה, יוזמה, רעיון אחר ניתן לפנות אל רכזת המחלקה,

הגר אור במייל: egood.meoravut@gmail.com

מחלקת מעורבות

חברתית

bottom of page