הנחה בארנונה

איך מקבלים הנחה בארנונה?

הנחה בארנונה לכל יחיד שהכנסתו אינו עולה על 5000₪ לחודש בממוצע. אחוז ההנחה נקבע על פי ההכנסה הממוצעת.

לבקשה להנחה יש לצרף תצהיר חתום בפני עו״ד. כמו כן, יש להצטייד באישורים הבאים:

חוזה שכירות תקף

אישור לימודים

תלושי שכר

אישור מביטוח לאומי - דו״ח ״ריכוז מקומות עבודה״

תצהיר הכנסות והוצאות (בפני עו״ד)

סניף ביטוח לאומי בירושלים

בן שטח 4 או בן סירה 20

טלפון *6050 א׳-ה׳ בין השעות 8:00-17:00

egoodbezalel

איגוד הסטודנטיות והסטודנטים בצלאל

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now