top of page

תשלומי חומרים וסדנאות בקורונה

לא משלמים.ות על מה שלא מקבלים.ות.

 

השנה (תשפ"א), לאחר שיח מול האקדמיה, הצלחנו להשיג מתווה שמפרק את התשלומים הנלווים ל-2 פעימות, מתוך תפיסה שאומרת: לא נשלם על מה שלא נקבל.

תקופת הקורונה האחרונה טרפה לכולנו את הקלפים, ובפרט את הקלפים הכלכליים שלנו.

אנחנו מתחילים.ות את שנת הלימודים תשפ"א בלמידה מקוונת עם גישה מוגבלת למתקני הקמפוס השונים וביניהם הסדנאות שעומדות לרווחתינו.

עבור שימוש בסדנאות נגבה על ידי בצלאל סכום שנקרא "תשלומי חומרים וסדנאות" והוא מתומחר בצורה שונה לכל מחלקה ואפילו לכל שנת לימוד.

התמחור מבוסס על נפח השימוש בסדנאות שמבנה הלימודים מבקש. ניתן לראות את הפירוט המלא במסמך הנחיות לתשלום שכר לימוד לשנת תשפ"א.

איך זה הולך לעבוד?

כל התשלומים הנלווים הולכים להתחלק ל-2. בתחילת השנה ייגבה רק חצי מהסכום (לדוגמה: אם התשלום המחלקתי עומד על 200 ש"ח יגבו רק 100 ש"ח).

בסוף סמסטר א' נערוך ביחד עם חשב האקדמיה הערכת מצב שתבחן את הניצול של תשלומים אלו בסמסטר א', ועל בסיסה ייקבע הסכום שיגבה לקראת סמסטר ב'. 

תרחישים אפשריים: אם לא ינוצל הכסף בסמסטר א' - לא ייגבה מחדש בסמסטר ב'. אם ינוצל חלקית - יגבה חלקית. אם ינוצל במלואו - יגבה כל מחצית הסכום שנותר.

זוכרים.ות את מחאת המסכים השחורים?

אז מדובר בחלק מתוך המהלך הרחב של המחאה. מוזמנים.ות להצטרף לקבוצת הווטסאפ לעדכונים בנושא

הערה חשובה בקשר לגביית התשלומים על סמסטר ב' בשנת הלימודים תש"פ: אנחנו עדיין בודקים בזכוכית מגדלת את הניצול של התשלומים מהסמסטר האחרון. מסתמן כי אכן כל הסכום נוצל מתוך הבנה כי הסדנאות היו מחוץ לשימוש למשך חודשיים בלבד (אפריל עד יוני) וכי השלימו את הזמן האבוד במהלך סמסטר הקיץ שהתקיים בקמפוס.

סכום חלקי שנגבה

50
50
415
250
150
295
345
495
50
75
150
100
150
100

סכום מלא

100
100
830
500
300
590
690
990
100
150
300
200
300
200

סטודנטים

כל הסטודנטים במחלקה
כל הסטודנטים במחלקה
כל הסטודנטים במחלקה
כל הסטודנטים במחלקה
שנה א'
שנים ב'-ד'
שנה א'
שנים ב'-ד'
כל הסטודנטים במחלקה
כל הסטודנטים
שנה א'
שנה ב'-ד'
שנה א'
שנה ב'-ה'

סדנה

אמנות סדנת פיסול

אמנות סדנאות גרפיות הדפס

צילום

עיצוב תעשייתי

צורפות

צורפות

עיצוב קרמי

עיצוב קרמי

ארכיטקטורה

עיצוב תעשייתי, תואר שני

אמנות המח"ר

אמנות המח"ר

ארכיטקטורה המח"ר

ארכיטקטורה המח"ר

תואר

תואר ראשון

תואר ראשון

תואר ראשון

תואר ראשון

תואר ראשון

תואר ראשון

תואר ראשון

תואר ראשון

תואר ראשון

תואר שני

השלוחה החרדית

השלוחה החרדית

השלוחה החרדית

השלוחה החרדית

אם עדיין לא שילמתי את שכר הלימוד או שלימתי רק חלק ממנו?

כבר עכשיו מוזן למערכות הגבייה הסכום החלקי (כאמור - חצי מהסכום), כך שבמעמד החיוב כבר תחוייבו על הסכום הנמוך.

אם שילמתי כבר את כל הסכום מראש?

במצב כזה היתרה נשארת בחשבונך האישי וניתן לראות אותה כבר עכשיו באתר האורביט האישי. הכסף ינוח לו שם עד לקבלת ההחלטות לקראת סמסטר ב' ויחכה בסבלנות.

אם ההחלטה שתתקבל בסמסטר ב' היא לא להשתמש בכסף הזה, תוכלו למלא טופס לקבלת החזר הסכום לחשבון הבנק שלכם.ן.

לכל שאלה בנושא, פנייה והתייעצות ניתן לפנות לדקל שונפלד יו"ר האיגוד

למי פונים.ות?

אם אתם.ן זכאים.ות ליתרת זכות בחשבון האורביט שלכם ואתם.ן לא רואים.ות אותה, ניתן לפנות למדור שכר לימוד בבקשה לסדר את הבעיה.

02-5893242

bottom of page