top of page

תקנונים

כמו בכל מוסד ציבורי, גם לאקדמיה בצלאל יש תקנונים ונהלים המסדירים את אופן ההתנהלות ואת החובות החלות על הסטודנטים.יות וא.נשי הסגל. ישנם הרבה סוגים של תקנונים ונהלים בבצלאל וחשוב להבין מה נמצא בכל תקנון ומה תוקפו. ההבנה בסוגי התקנונים היא כוח לעמוד על הזכויות שלנו כסטודנטים.יות ולהבין את החובות שלנו.

חשוב לדעת: התקנונים אמנם מחייבים אבל הם אינם מקבילים ל״חוקי יסוד״ של המדינה ואפשר לשנות אותם במידת הצורך בתהליך מוסדר, וזה חלק מהכוח שלנו כאיגוד להניע תהליך שכזה.

בכל שאלה או התייעצות הקשורים לתקנונים או נהלים של בצלאל ניתן לפנות בקלות לרכזת האקדמית של האיגוד בכתובת המייל egood.academy@gmail.com

למידע נוסף ולמעבר לעמוד של מחלקת האקדמיה של האיגוד לחצו כאן

bottom of page