תקנונים

כמו בכל מוסד ציבורי, גם לאקדמיה בצלאל יש תקנונים ונהלים המסדירים את אופן ההתנהלות ואת החובות החלות על הסטודנטים.יות וא.נשי הסגל. ישנם הרבה סוגים של תקנונים ונהלים בבצלאל וחשוב להבין מה נמצא בכל תקנון ומה תוקפו. ההבנה בסוגי התקנונים היא כוח לעמוד על הזכויות שלנו כסטודנטים.יות ולהבין את החובות שלנו.

חשוב לדעת: התקנונים אמנם מחייבים אבל הם אינם מקבילים ל״חוקי יסוד״ של המדינה ואפשר לשנות אותם במידת הצורך בתהליך מוסדר, וזה חלק מהכוח שלנו כאיגוד להניע תהליך שכזה.

בכל שאלה או התייעצות הקשורים לתקנונים או נהלים של בצלאל ניתן לפנות בקלות לרכזת האקדמית של האיגוד בכתובת המייל egood.academy@gmail.com

תקנון העמותה


התקנון המפורט ביותר שסוקר הרכב המוסד, בעלי התפקידים ומינויים ואת הוועדות והחוגים השונים הקיימים בו. תקנון זה הוא בעל התוקף הכי גבוה ובשל כך גם הכי מורכב לשנותו. יש בו מידע על וועדות ערעורים ומשמעת ועל אופן ההתכנסות שלהן. לתקנון העמותה
תקנון סטודנטים.ות


תקנון המתמקד במעמד הסטודנט, הגדרת ועדות ומוסד המחלקה, סטטוס סטודנט, תנאי קבלה, נכחות-פטור-הכרה, בחינות והערכה, בטחון וחירום, תקנון משמעת סטודנטים, כללי התנהגות, עונשים, פיצויים, הגשת קובלנה והליכי דין, זכויות יוצרים. לצפייה בתקנון הסטודנטים
שנתון כללי


השנתון הינו מקור מידע כללי לסטודנטים.ות, הכולל בתוכו נהלים יותר מפורטים על אלו שקיימים בתקנון הסטודנטים וניתנים לשינוי בכל שנת לימודים. השנתון כולל הסבר על המחלקות ודמויות מפתח, תנאי קבלה, סוגי תארים, קורסים-רב מחלקתי-עיר אקדמיה-חילופי סטודנטים, רישום לקורסים, פיצול שנה, מתן ציונים, זכויות יוצרים, סטודנטים מן החוץ, בטחון ובטיחות, ספריה, מחסן מרכזי, איגוד הסטודנטים. * באתר השנתון ניתן למצוא מידע גם על שכר הלימוד, זכויות סטודנטים במילואים, זכויות סטודנטיות בהריון, חוק זכויות הסטודנט ומניעת הטרדה מינית. * השנתון הכללי הוא המקום היחיד בו מצויין זמן מתן הציונים במקצועות השונים. לצפייה בשנתון לשנת תשפ"א
שנתון המחלקה


מפורסם בעמוד השנתון תחת כותרת המחלקה. שנתון המחלקה מפרט כללים ונהלים פנים מחלקתיים בנושאים שכבר הוצגו בשנתון הכללי, אך אינם עומדים בסתירה לנהלים הכללים. השנתונים המחלקתיים מפרטים יותר על תוכנית הלימודים ואופן חלוקת נקודות הזכות, תנאי מעבר משנה שנה, הערכות וציונים ועוד. לצפייה בשנתון המחלקתי לשנת תשפ"א
אמנת בצלאל יחסי מרצים.ות-סטודנטים.ות


מסמך ערכי בעל תוקף של אמנה ולכן הוא מתווה מדיניות ולא ״מחוקק״ אותה. המסמך מתעסק ב״כבוד הסטודנט״ ו״כבוד המרצה״, בשוויון בין סטודנטים למרצים ולבין עצמם, באופי היחס של מרצים.ות וסטודנטים.ות בזמן הגשת עבודות ומתן וביקורת ועוד. לצפייה באמנה
הקוד האתי של בצלאל


גם הקוד האתי הוא מסמך ערכי המפרט את היסודות האתיים המתווים (באידיאל) את פעילות האקדמיה. המסמך מתייחס ליחסי הוראה, יחסי עבודה, שוייון הזדמנויות, ערכי הקיימות ועוד. תוקף המסמך הוא להוות מעין מצפן להתנהלות האקדמיה ואכן ניתן ״להשתמש״ בו לצורך הוכחת טענה במידה ויש חריגה מאותו מצפן. לצפייה בקוד האתי

למידע נוסף ולמעבר לעמוד של מחלקת האקדמיה של האיגוד לחצו כאן