top of page

מחלקת התוכן היא דבר מתפתח במחקלת התרבות. הרצון ליצור תוכן מקורי בצלאלי אשר גם נותן פרנסה לסטונדטים וסטודנטיות (פרויקטורים), גם נותן הזדמנות להראות את היצירות שלנו לקהל מבחוץ וגם מייצר תוכן איכותי אשר מדבר לאנשי בצלאל.

חושבים על משהו שיכול להיות מגניב? הכי מומזנות לדבר איתנו.

איגוד מייצר תוכן איכותי

הרצאות ניב וגון.jpg
bottom of page