פרוטוקולים

כחלק מערך השקיפות והרצון שלנו לערב את הסטודנטים בעשייה השוטפת שלנו אנחנו מצרפים לכאן את הפרוטוקולים האחרונים מישיבות חשובות שערכנו.

לא בטוחים מה זה מועצת הסטודנטים? כל המידע עליה נמצא בדף הזה.

ישיבות מול האקדמיה

30/7/20

5/4/20

ישיבות מועצת הסטודנטים

03/01/2021

11/10/20

02-6525036

egoodbezalel

איגוד הסטודנטיות והסטודנטים בצלאל