איגוד הסטודנטים בצלאל מורכב מהנהגת האיגוד, 4 רכזי מחלקות ומנהלת משרד. פרט למנכ"ל ולמנהלת המשרד כל עובדי האיגוד הם סטודנטים מן המניין בבצלאל במחלקות השונות. 

מבנה ארגוני

בר וקנין

סיו"ר איגוד הסטודנטים

דקל שונפלד

יו"ר איגוד הסטודנטים

אליחי אשר

מנכ"ל איגוד הסטודנטים

הנהגה

מחלקות

שי דיין

רכז הסברה

גל צדוק

רכז תרבות

דור נהיר

רכז רווחה

נועה גולדבלט

רכזת אקדמיה

רייצ'ל מץ

מנהלת משרד

02-6525036

egoodbezalel

איגוד הסטודנטיות והסטודנטים בצלאל