top of page

תכנית החניכה א'-ד' היא תכנית החניכה הראשונה מסוגה בתוך בצלאל ומנוהלת על ידי איגוד הסטודנטיות והסטודנטים יחד עם הדיקנט.

התכנית מבוססת על חניכה קבוצתית של חונך.ת משנים מתקדמות במחלקה מול קבוצה של כ-8 סטודנטים.ות משנה א'. 

תכנית החניכה עלתה כצורך מתגבר לאור השינויים האחרונים שחווינו, ומתוך הבנה כי השנה הראשונה ללימודים לא פשוטה לאף אחד.ת.

צבירת חוויות משותפת במסדרונות הקמפוס מצטמצמת משמעותית, והמורכבות החברתית שקיימת רק מתעצמת בלמידה מרחוק. עוד תפקיד חשוב שעליכם למלא בחונכות הוא להיות העיניים בשטח. ובהרחבה: היעדרות החלל הפיזי והנוכחות היום-יומית בבצלאל מאפשרת לנפילות קטנות להפוך למקרים קשים יותר. אנחנו רוצים לוודא שכל סטודנט חדש מקבל את מעטפת התמיכה והסיוע אליה הוא זקוק, ולהיות שם ברגע הנכון בשביל לעזור לפני הדרדרות. נוסיף על כך בהרחבה ביום הכשרת הצוות. 

 פרוייקט
חניכה
 

bottom of page