top of page

הרשמה לפרוייקט המתנ"ס

לפניכם טופס הרשמה לפרוייקט המתנ"ס. לפני מילוי הטופס אנא קראו את הנקודות הבאות:

 1. תזכורת על הפרוייקט:
  המימון של התוכנית מגיע ממלגות שאיגוד הסטודנטים גייס ומטרתו לייצר מערך למידה משלים ללימודים בבצלאל ללא עלות לסטודנט ועם הכנסה למרצה.
   

 2. דמי התחייבות
  עבור השתתפות בפרוייקט המתנ"ס יגבה האיגוד דמי רצינות (20 ש"ח עבור קורס של 5 מפגשים ו-30 ש"ח עבור קורס של 10 מפגשים) מכל סטודנט טרם תחילת הפרוייקט. זהו סכום סמלי שאמור להבטיח את השתתפותכם הרציפה לאורך כל הפרוייקט על מנת למנוע אי נעימויות מול הסטודנט שמעביר את הקורס.

   

 3. חומרים וציוד נלווה
  סדנאות מסויימות מצריכות קניית חומרים בהשתתפות מלאה של הסטודנט. בנוסף, על הסטודנט הנרשם לוודא כי ברשותו מנוי פעיל לתוכנה הרלוונטית של הקורס.

   

 4. הרשמה לקורסים
  בעת מילוי הטופס יכול כל סטודנט לבחור 4 קורסים אליהם ירצה להירשם.
  בתום ההרשמה (25/10/2020) נערוך הגרלה בין כל המעוניינים בקורס מסויים על מנת לסגור את הרשימה הסופית של הסטודנטים בקורס. שלב זה נובע ממגבלת משתתפים בכל שיעור לפי החלטתו של הסטודנט שמעביר את הקורס.

bottom of page